બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી Boris Johnsonનો Coronavirus ટેસ્ટ પોઝિટિવ

 • ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  News18 GujaratiNews18 Gujarati

  ਮਿਆਦ: 07:10

  #News18Gujarati #SpeedNews #TopNewsToday #GujaratiNews
  બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી બોરિસ જોન્સને (Boris Johnson Covid 19) ટ્વિટર પર વીડિયો પોસ્ટ કરીને જાણકારી આપી હતી કે તેનામાં કોરોના વાયરસના હળવા લક્ષણો સામે આવ્યા છે. જેમાં તાવ અને ઉધરસ સામેલ છે. આ છેલ્લા 24 કલાકથી છે. ચીફ મેડિકલ ઓફિસરના કહેવાથી તેમણે ટેસ્ટ કરાવ્યો, જે પોઝિટિવ આવ્યો છે.
  News18 Gujarati brings you the latest and LIVE news from Gujarat with a complete package of important news and current happenings of India and world news in Gujarati. People are generally more concerned about what is happening in their backyard rather than proceedings of the whole world and with that thought in mind, this channel works endlessly to bring all possible and important news from the country and around the globe to its viewers in Gujarati.
  માણો ગુજરાત અને દેશ-વિદેશની મહત્વપૂર્ણ ખબરો આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતી માં માત્ર News18 ગુજરાતી news પર. આ ચેનલ દર્શકો માટે લઈને આવે છે ગજરાતના ખૂણે ખૂણાની અને દિવસભર ની દેશ-વિદેશ મહત્વપૂર્ણ ખબરો આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતીમાં.
  Subscribe our channel for the latest news updates: tinyurl.com/y5hxol7f
  Follow us on:
  Website- gujarati.news18.com/
  Twitter- news18guj
  Facebook- News18Gujarati/

ਅੱਗੇ

GUJARATI JALSO 2019 | VADODARA ( Baroda ) | LOCKDOWN MA #GujaratiJalso2020

3:23:19

Bhaskaran Pillai from America | Comedy | Karikku

14:00

Bhaskaran Pillai from America | Comedy | Karikku

Karikku

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ

Escape - Tappinchukovadam Ela..? || Dhethadi || Tamada Media

10:21

Escape - Tappinchukovadam Ela..? || Dhethadi || Tamada Media

Dhethadi

ਦ੍ਰਿਸ਼ 315 ਹਜ਼ਾਰ

Eruma Saani | Tamil TikTokers Roast Promo

0:48

Eruma Saani | Tamil TikTokers Roast Promo

Eruma Saani

ਦ੍ਰਿਸ਼ 318 ਹਜ਼ਾਰ

One Year of Log Cabin Building / One Man Building His Dream House

2:10:36

One Year of Log Cabin Building / One Man Building His Dream House

Nik Rijavec

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ

Two Years Alone in the Wilderness | Escape the City to Build Off Grid Log Cabin

1:31:40

Two Years Alone in the Wilderness | Escape the City to Build Off Grid Log Cabin

My Self Reliance

ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਮਿਲੀਅਨ

Navri Bazar | Full Movie HD | | Chetan Daiya | Hemin Trivedi | Comedy Movie

2:08:18

Navri Bazar | Full Movie HD | | Chetan Daiya | Hemin Trivedi | Comedy Movie

Shemaroo Gujarati

ਦ੍ਰਿਸ਼ 78 ਹਜ਼ਾਰ

VEGETABLE CUTTING MACHINE WITH HAND DRILL |M4 tech|

10:22

VEGETABLE CUTTING MACHINE WITH HAND DRILL |M4 tech|

M4 Tech

ਦ੍ਰਿਸ਼ 473 ਹਜ਼ਾਰ

IFTHAR WITH OUR FAMILY || ASHNA AND SALEEL || EPISODE 132

16:59

IFTHAR WITH OUR FAMILY || ASHNA AND SALEEL || EPISODE 132

Ashna And Saleel

ਦ੍ਰਿਸ਼ 377 ਹਜ਼ਾਰ

Setting ki Mummy | the mridul | Pragati | Nitin

10:49

Setting ki Mummy | the mridul | Pragati | Nitin

The MriDul

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ

TENET - NEW TRAILER

2:51

TENET - NEW TRAILER

Warner Bros. Pictures

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ

Escape - Tappinchukovadam Ela..? || Dhethadi || Tamada Media

10:21

Escape - Tappinchukovadam Ela..? || Dhethadi || Tamada Media

Dhethadi

ਦ੍ਰਿਸ਼ 315 ਹਜ਼ਾਰ